Przetarg nieograniczony na: "Budowę przyłącza cieplnego do nowobudowanego budynku handlowego przy ul. Armii Krajowej w Zgorzelcu, przebiegającego przez teren działek gruntu Nr 2/9, 2/10, (Obr. VI, AM-2).

Przetarg nieograniczony na budowę przyłącza cieplnego do nowobudowanego budynku handlowego przy ul. Armii Krajowej w Zgorzelcu, przebiegającego przez teren działek gruntu Nr 2/9, 2/10, (Obr. VI, AM-2).

Pobierz specyfikację istotnych warunków zamówienia »

W celu uzyskania dostępu do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze skierowanymi przez wykonawców pytaniami i udzielonymi przez zamawiającego odpowiedziami prosimy o podanie adresu e-mail, na który zostanie przesłany link.

Adres e-mail :

Opublikowano : Dorota Szczygielska, dnia 11.08.2017 o godzinie 10:55:16.