Przetarg nieograniczony na:"Budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDN125 w rejonie Hali Sportowo-Widowiskowej i WS-SPZOZ (zakończenie budowy sieci ciepłowniczej trójnikiem TR1-139,7/114,3/139,7 w rejonie budynku Nr B3) oraz budowę przyłącza cieplnego 2xDN100 do budynku Nr B3 (połączenie z odcinkiem przyłącza cieplnego wykonanego w budynku o długości 21,5m) przy ul. Lubańskiej 11-12 w Zgorzelcu".

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDN125 w rejonie Hali Sportowo-Widowiskowej i WS-SP ZOZ (zakończenie budowy sieci ciepłowniczej trójnikiem TR1-139,7/114,3/139,7 w rejonie budynku Nr B3) oraz budowa przyłącza cieplnego 2xDN100 do budynku nr B3 (połączenie z odcinkiem przyłącza cieplnego wykonanego w budynku o długości 21,5 m) przy ul. Lubańskiej 11-12 w Zgorzelcu.

Pobierz specyfikację istotnych warunków zamówienia »

W celu uzyskania dostępu do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze skierowanymi przez wykonawców pytaniami i udzielonymi przez zamawiającego odpowiedziami prosimy o podanie adresu e-mail, na który zostanie przesłany link.

Adres e-mail :

Opublikowano : Dorota Szczygielska, dnia 12.12.2016 o godzinie 13:39:18.