Przetarg nieograniczony na: Dostawę, montaż i uruchomienie 2 kotłów gazowych wraz z oprzyrządowaniem i rurociągami towarzyszącymi oraz demontaż istniejącego kotła wraz z armaturą w ramach zadania: "Remont istniejącej kotłowni gazowej w budynku biurowym przy ul. Warszawskiej 1 w Zgorzelcu".

 Dostawa, montaż i uruchomienie 2 kotłów gazowych wraz z oprzyrządowaniem i rurociągami towarzyszącymi oraz demontaż istniejącego kotła wraz z armaturą w ramach zadania: "Remont istniejącej kotłowni gazowej w budynku biurowym przy ul. Warszawskiej 1 w Zgorzelcu".

Pobierz specyfikację istotnych warunków zamówienia »

W celu uzyskania dostępu do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze skierowanymi przez wykonawców pytaniami i udzielonymi przez zamawiającego odpowiedziami prosimy o podanie adresu e-mail, na który zostanie przesłany link.

Adres e-mail :

Załączniki :

Ogłoszenie. Ogłoszenie. » format : pdf [ 609.02 kB ]


Opublikowano : Dorota Szczygielska, dnia 12.03.2020 o godzinie 14:42:21.