Przetarg nieograniczony na: "Dostawę, montaż i uruchomienie 2 kotłów gazowych wraz z oprzyrządowaniem i rurociągami towarzyszącymi w ramach zadania: Remont istniejącej kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Okrzei 3 w Zgorzelcu".

 Dostawa, montaż i uruchomienie 2 kotłów gazowych wraz z oprzyrządowaniem i rurociągami towarzyszącymi w ramach zadania: "Remont istniejacej kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Okrzei 3 w Zgorzelcu".

Pobierz specyfikację istotnych warunków zamówienia »

W celu uzyskania dostępu do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze skierowanymi przez wykonawców pytaniami i udzielonymi przez zamawiającego odpowiedziami prosimy o podanie adresu e-mail, na który zostanie przesłany link.

Adres e-mail :

Opublikowano : Dorota Szczygielska, dnia 25.07.2019 o godzinie 13:46:59.