Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania remontu kapitalnego chodnika na terenie Ciepłowni przy ul. Groszowej 1 w Zgorzelcu.

Remont kapitalny chodnika (położenie kostki brukowej na pow. 163 m2) na terenie Ciepłowni przy ul. Groszowej 1 w Zgorzelcu.

Pobierz specyfikację istotnych warunków zamówienia »

W celu uzyskania dostępu do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze skierowanymi przez wykonawców pytaniami i udzielonymi przez zamawiającego odpowiedziami prosimy o podanie adresu e-mail, na który zostanie przesłany link.

Adres e-mail :

Załączniki :

Zapytanie ofertowe. Zapytanie ofertowe. » format : pdf [ 275.15 kB ]
Szkic istniejącego chodnika. Szkic istniejącego chodnika. » format : pdf [ 146.00 kB ]
Rys. 1 Rys. 1 » format : pdf [ 1,501.15 kB ]
Rys. 2 Rys. 2 » format : pdf [ 580.85 kB ]
Rys. 3 Rys. 3 » format : pdf [ 1,003.25 kB ]
Rys. 4 Rys. 4 » format : pdf [ 727.03 kB ]
Rys. 5 Rys. 5 » format : pdf [ 855.48 kB ]


Opublikowano : Dorota Szczygielska, dnia 18.09.2015 o godzinie 07:51:40.

poprzednie wersje dokumentu :

Dokument obowiązywał od dnia 18.09.2015 do 01.10.2015

Dokument obowiązywał od dnia 18.09.2015 do 01.10.2015