Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania renowacji całkowitej powłoki malarskiej trzech stalowych kominów wentylacyjnych.

Wykonanie renowacji całkowitej powłoki malarskiej trzech stalowych kominów wentylacyjnych.

Pobierz specyfikację istotnych warunków zamówienia »

W celu uzyskania dostępu do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze skierowanymi przez wykonawców pytaniami i udzielonymi przez zamawiającego odpowiedziami prosimy o podanie adresu e-mail, na który zostanie przesłany link.

Adres e-mail :

Załączniki :

Dokumentacja. Dokumentacja. » format : 7z [ 18,670.30 kB ]


Opublikowano : Dorota Szczygielska, dnia 03.07.2015 o godzinie 11:36:29.