Opublikowano 30.01.2017, Przetarg nieograniczony na: "Budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej 2XDN125 w rejonie Hali Sportowo-Widowiskowej i WS-SP ZOZ (zakończenie budowy sieci ciepłowniczej trójnikiem TR1-139,7/114,3/139,7 w rejonie budynku Nr B3) oraz budowę przyłącza cieplnego 2XDN100 do budynku Nr B3 (połączenie z odcinkiem przyłącza cieplnego wykonanego w budynku o długości 21,5 m) przy ul. Lubańskiej 11-12 w Zgorzelcu". więcej ›
Opublikowano 30.01.2017, Przetarg nieograniczony. więcej ›
Opublikowano 12.12.2016, Przetarg nieograniczony na:"Budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDN125 w rejonie Hali Sportowo-Widowiskowej i WS-SPZOZ (zakończenie budowy sieci ciepłowniczej trójnikiem TR1-139,7/114,3/139,7 w rejonie budynku Nr B3) oraz budowę przyłącza cieplnego 2xDN100 do budynku Nr B3 (połączenie z odcinkiem przyłącza cieplnego wykonanego w budynku o długości 21,5m) przy ul. Lubańskiej 11-12 w Zgorzelcu". więcej ›
Opublikowano 12.05.2016, Przetarg nieograniczony na: "Wymianę 1080 sztuk worków filtracyjnych w modułowym filtrze workowym FLAT BAG typu HCSS-830-3,2/5,0/2,0/BWN, produkcji ECO INSTAL Kościan". więcej ›
Opublikowano 25.02.2016, Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 1, położonego w Zgorzelcu przy ul. Św. Jana 23A. więcej ›
Opublikowano 14.12.2015, ZPEC Zgorzelec Sp. z o.o posiada do zbycia kotły gazowe. więcej ›
Opublikowano 26.10.2015, Przetarg pisemny na sprzedaż: 2 kotłów gazowych typ Brötje Euroblok - 240 kW. więcej ›
Opublikowano 18.09.2015, Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania remontu kapitalnego chodnika na terenie Ciepłowni przy ul. Groszowej 1 w Zgorzelcu. więcej ›
Opublikowano 03.07.2015, Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania renowacji całkowitej powłoki malarskiej trzech stalowych kominów wentylacyjnych. więcej ›
Opublikowano 03.07.2015, Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania renowacji całkowitej powłoki malarskiej stalowego poszycia dachowego estakady nawęglania. więcej ›