Opublikowano 25.02.2016, Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 1, położonego w Zgorzelcu przy ul. Św. Jana 23A. więcej ›
Opublikowano 14.12.2015, ZPEC Zgorzelec Sp. z o.o posiada do zbycia kotły gazowe. więcej ›
Opublikowano 26.10.2015, Przetarg pisemny na sprzedaż: 2 kotłów gazowych typ Brötje Euroblok - 240 kW. więcej ›
Opublikowano 18.09.2015, Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania remontu kapitalnego chodnika na terenie Ciepłowni przy ul. Groszowej 1 w Zgorzelcu. więcej ›
Opublikowano 03.07.2015, Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania renowacji całkowitej powłoki malarskiej trzech stalowych kominów wentylacyjnych. więcej ›
Opublikowano 03.07.2015, Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania renowacji całkowitej powłoki malarskiej stalowego poszycia dachowego estakady nawęglania. więcej ›
Opublikowano 03.07.2015, Przetarg nieograniczony na: "Świadczenie usług w zakresie transportu miału węgla brunatnego oraz produktów spalania w postaci mieszanki popiołowo-żużlowej". więcej ›
Opublikowano 09.03.2015, Przetarg nieograniczony na: "Przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej od komory K-24 do komory K-25 przy ul. Warszawskiej oraz budowa przyłącza cieplnego do budynku usługowo-mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 27a". więcej ›
Opublikowano 14.07.2014, Przetarg nieograniczony na: "Modernizację kotłów grzejnych" w ramach pilotażowego przedsięwzięcia inwestycyjnego "Modernizacja systemu ciepłowniczego w Zgorzelcu, w tym instalacji odpylania w Ciepłowni przy ul. Groszowej". więcej ›
Opublikowano 19.12.2013, Przetarg nieograniczony na: "Wykonanie węzła cieplnego w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Emilii Plater w Zgorzelcu przy ul. Francuskiej 6 oraz dostosowanie kotłowni gazowej dla potrzeb ciepłej wody użytkowej". więcej ›