Opublikowano 03.07.2015, Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania renowacji całkowitej powłoki malarskiej stalowego poszycia dachowego estakady nawęglania. więcej ›
Opublikowano 03.07.2015, Przetarg nieograniczony na: "Świadczenie usług w zakresie transportu miału węgla brunatnego oraz produktów spalania w postaci mieszanki popiołowo-żużlowej". więcej ›
Opublikowano 09.03.2015, Przetarg nieograniczony na: "Przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej od komory K-24 do komory K-25 przy ul. Warszawskiej oraz budowa przyłącza cieplnego do budynku usługowo-mieszkalnego przy ul. Warszawskiej 27a". więcej ›
Opublikowano 14.07.2014, Przetarg nieograniczony na: "Modernizację kotłów grzejnych" w ramach pilotażowego przedsięwzięcia inwestycyjnego "Modernizacja systemu ciepłowniczego w Zgorzelcu, w tym instalacji odpylania w Ciepłowni przy ul. Groszowej". więcej ›
Opublikowano 19.12.2013, Przetarg nieograniczony na: "Wykonanie węzła cieplnego w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Emilii Plater w Zgorzelcu przy ul. Francuskiej 6 oraz dostosowanie kotłowni gazowej dla potrzeb ciepłej wody użytkowej". więcej ›
Opublikowano 05.12.2013, Przetarg nieograniczony na: "Budowę sieci ciepłowniczej od studni zaworowej SZ1 przy ul. Groszowej do rejonu Hali Sportowo- Widowiskowej przy ul. Lubańskiej w Zgorzelcu wraz ze studnią zaworową SZ2". więcej ›
Opublikowano 14.06.2013, Przetarg nieograniczony na: "Wykonanie węzła cieplnego w budynku Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Partyzantów 5 zgodnie z projektem technicznym oraz zaprojektowanie, dostawa i wykonanie węzła cieplnego c.o. dla budynku Zespołu Szkół Prywatnych przy ul. Wolności 8". więcej ›
Opublikowano 23.05.2013, "Remont elewacji budynku Ciepłowni przy ul. Groszowej 1 w Zgorzelcu" więcej ›
Opublikowano 19.03.2013, Przetarg ustny na sprzedaż pojazdu: Renault Kangoo - samochód ciężarowy więcej ›
Opublikowano 05.03.2013, "Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy o łącznej długości 462,30 m od budynku położonego w Zgorzelcu przy ul. Konarskiego 1 na działce gruntu Nr 90, Obr. VII, AM-1 (Pomieszczenie węzła cieplnego) do budynków: Liceum Ogólnokształcącego, Domu Turysty, Szkoły Prywatnej położonych w Zgorzelcu przy ul. Partyzantów". więcej ›