Opublikowano 19.12.2013, Przetarg nieograniczony na: "Wykonanie węzła cieplnego w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Emilii Plater w Zgorzelcu przy ul. Francuskiej 6 oraz dostosowanie kotłowni gazowej dla potrzeb ciepłej wody użytkowej". więcej ›
Opublikowano 05.12.2013, Przetarg nieograniczony na: "Budowę sieci ciepłowniczej od studni zaworowej SZ1 przy ul. Groszowej do rejonu Hali Sportowo- Widowiskowej przy ul. Lubańskiej w Zgorzelcu wraz ze studnią zaworową SZ2". więcej ›
Opublikowano 14.06.2013, Przetarg nieograniczony na: "Wykonanie węzła cieplnego w budynku Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Partyzantów 5 zgodnie z projektem technicznym oraz zaprojektowanie, dostawa i wykonanie węzła cieplnego c.o. dla budynku Zespołu Szkół Prywatnych przy ul. Wolności 8". więcej ›
Opublikowano 23.05.2013, "Remont elewacji budynku Ciepłowni przy ul. Groszowej 1 w Zgorzelcu" więcej ›
Opublikowano 19.03.2013, Przetarg ustny na sprzedaż pojazdu: Renault Kangoo - samochód ciężarowy więcej ›
Opublikowano 05.03.2013, "Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy o łącznej długości 462,30 m od budynku położonego w Zgorzelcu przy ul. Konarskiego 1 na działce gruntu Nr 90, Obr. VII, AM-1 (Pomieszczenie węzła cieplnego) do budynków: Liceum Ogólnokształcącego, Domu Turysty, Szkoły Prywatnej położonych w Zgorzelcu przy ul. Partyzantów". więcej ›
Opublikowano 03.07.2012, "Budowa sieci ciepłowniczej i przyłącza o łącznej długości 173,25 m od budynku położonego w Zgorzelcu przy ul. Pułaskiego 14 na działce gruntu Nr 27/2 Obr. VI, AM-1 (Powiatowy Urząd Pracy) do budynku mieszkalnego położonego w Zgorzelcu przy ul. Sienkiewicza 21 na działce gruntu Nr 97 Obr. VI, AM-1, oraz podłączenie węzła cieplnego w budynku mieszkalnym położonym w Zgorzelcu przy ul. Sienkiewicza 21 do wykonanego przyłącza po wysokiej stronie". więcej ›
Opublikowano 07.05.2012, Przetarg ustny na sprzedaż: frezarko-tarczówki DYFE-2, szlifierki dwutarczowej DZTA, strugarki DSZ D32. więcej ›
Opublikowano 22.07.2011, "Wymiana węzłów cieplnych" w ramach pilotażowego przedsięwzięcia inwestycyjnego "Modernizacja systemu ciepłowniczego w Zgorzelcu, w tym instalacji odpylania w Ciepłowni przy ul. Groszowej". więcej ›
Opublikowano 11.07.2011, "Budowa przyłączy cieplnych do budynków mieszkalnych przy ul. Warszawskiej nr 54c, 56b, 58b, 60b w Zgorzelcu" więcej ›