Opublikowano 07.05.2012, Przetarg ustny na sprzedaż: frezarko-tarczówki DYFE-2, szlifierki dwutarczowej DZTA, strugarki DSZ D32. więcej ›
Opublikowano 22.07.2011, "Wymiana węzłów cieplnych" w ramach pilotażowego przedsięwzięcia inwestycyjnego "Modernizacja systemu ciepłowniczego w Zgorzelcu, w tym instalacji odpylania w Ciepłowni przy ul. Groszowej". więcej ›
Opublikowano 11.07.2011, "Budowa przyłączy cieplnych do budynków mieszkalnych przy ul. Warszawskiej nr 54c, 56b, 58b, 60b w Zgorzelcu" więcej ›
Opublikowano 12.04.2011, "Remont cząści ciśnieniowej kotła KE-25 nr 1, zainstalowanego w Ciepłowni przy ul. Groszowej 1 w Zgorzelcu" więcej ›
Opublikowano 09.07.2010, "Remont przyłączy cieplnych od komory K 14 do pięciu budynków przy ul. Tuwima w Zgorzelcu o łącznej długości 2x233,7m". "Budowa przyłącza cieplnego o łącznej długości 2x71,71,76 m do budynku Szkoły Muzycznej przy ul. Langiewicza 29 w Zgorzelcu wraz z modernizacją węzła cieplnego" więcej ›
Opublikowano 08.06.2010, "Modernizacja instalacji odpylania w Ciepłowni przy ul. Groszowej 1 w Zgorzelcu" w ramach pilotażowego przedsięwzięcia inwestycyjnego" Modernizacja systemu ciepłowniczego w Zgorzelcu, w tym instalacji odpylania w Ciepłowni przy ul. Groszowej". więcej ›
Opublikowano 23.04.2010, Modernizacja systemu ciepłowniczego w Zgorzelcu. więcej ›
Opublikowano 23.04.2010, Modernizacja systemu ciepłowniczego w Zgorzelcu. więcej ›
Opublikowano 03.12.2009, Przetarg ustny na sprzedaż: koparko-spycharki BIAŁORUŚ i samochodu ciężarowego LUBLIN skrzyniowy 1,2t więcej ›
Opublikowano 03.12.2009, Przetarg ustny na sprzedaż: koparko-spycharki BIAŁORUŚ i samochodu ciężarowego LUBLIN skrzyniowy 1,2t więcej ›