Opublikowano 03.06.2009, Przetarg nieograniczony na: "Remont komina żelbetowego o wysokości H=90m zlokalizowanego przy ul. Groszowej 1 w Zgorzelcu" więcej ›
Opublikowano 03.06.2009, Przetarg nieograniczony na: "Remont komina żelbetowego o wysokości H=90m zlokalizowanego przy ul. Groszowej 1 w Zgorzelcu" więcej ›
Opublikowano 06.04.2009, Przetarg nieograniczony na: "Zakup i dostawę fabrycznie nowej, nieużywanej koparko-ładowarki kołowej wraz z osprzętem" więcej ›
Opublikowano 06.04.2009, Przetarg nieograniczony na: "Zakup i dostawę fabrycznie nowej, nieużywanej koparko-ładowarki kołowej wraz z osprzętem" więcej ›
Opublikowano 30.04.2008, Przetarg nieograniczony na:"Modernizację wymiennikowni parowo-wodnej w Ciepłowni przy ul. Groszowej 1 w Zgorzelcu" więcej ›
Opublikowano 30.04.2008, Przetarg nieograniczony na:"Modernizację wymiennikowni parowo-wodnej w Ciepłowni przy ul. Groszowej 1 w Zgorzelcu" więcej ›
Opublikowano 14.11.2007, Przetarg w trybie negocjacji z ogłoszeniem na "Modernizację wymiennikowni parowo-wodnej w ciepłowni przy ul. Groszowej 1 w Zgorzelcu" więcej ›
Opublikowano 14.11.2007, Przetarg w trybie negocjacji z ogłoszeniem na "Modernizację wymiennikowni parowo-wodnej w ciepłowni przy ul. Groszowej 1 w Zgorzelcu" więcej ›
Opublikowano 30.07.2007, Przetarg nieograniczony na: "Wykonanie prac związanych z przyłączeniem do sieci cieplnej ZPEC, Domu Pomocy Społecznej OSTOJA i Spółdzielni Kaletniczej DELTA Zakład Pracy Chronionej w Zgorzelcu" więcej ›
Opublikowano 30.07.2007, Przetarg nieograniczony na: "Wykonanie prac związanych z przyłączeniem do sieci cieplnej ZPEC, Domu Pomocy Społecznej OSTOJA i Spółdzielni Kaletniczej DELTA Zakład Pracy Chronionej w Zgorzelcu" więcej ›