Opublikowano 10.07.2006, Przetarg nieograniczony na :" Adaptację pomieszczenia na węzeł cieplny, wykonanie węzła cieplnego, wykonanie przyłączy cieplnych wysokiego i niskiego parametru związanych z węzłem cieplnym " więcej ›
Opublikowano 04.07.2006, Przetarg nieograniczony na: " Remont poszycia dachowego budynków: socjalno-biurowego i ciepłowni zlokalizowanych na terenie ZPEC Zgorzelec Sp. z o.o. przy ul. Groszowej 1 w Zgorzelcu" więcej ›
Opublikowano 04.07.2006, Przetarg nieograniczony na: " Remont poszycia dachowego budynków: socjalno-biurowego i ciepłowni zlokalizowanych na terenie ZPEC Zgorzelec Sp. z o.o. przy ul. Groszowej 1 w Zgorzelcu" więcej ›
Opublikowano 15.05.2006, Przetarg nieograniczony na: "Dostawę armatury w roku 2006" więcej ›
Opublikowano 15.05.2006, Przetarg nieograniczony na: "Dostawę armatury w roku 2006" więcej ›
Opublikowano 27.02.2006, Przetarg nieograniczony na: "Kompleksowe Ubezpieczenie Zgorzeleckiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Zgorzelcu Sp. z o.o. na rok ubezpieczenia 2006/2007" więcej ›
Opublikowano 27.02.2006, Przetarg nieograniczony na: "Kompleksowe Ubezpieczenie Zgorzeleckiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Zgorzelcu Sp. z o.o. na rok ubezpieczenia 2006/2007" więcej ›
Opublikowano 13.09.2005, Przetarg nieograniczony na:"Remont poszycia dachowego budynku socjalno-biurowego na terenie Ciepłowni przy ul. Groszowej 1 w Zgorzelcu" więcej ›
Opublikowano 13.09.2005, Przetarg nieograniczony na:"Remont poszycia dachowego budynku socjalno-biurowego na terenie Ciepłowni przy ul. Groszowej 1 w Zgorzelcu" więcej ›
Opublikowano 18.08.2005, Przetarg nieograniczony na: "Przyłączenie Domu Handlowego przy ul. E. Plater w Zgorzelcu do miejskiej sieci cieplnej" więcej ›