Członkowie Rady Nadzorczej ZPEC Zgorzelec Sp. z o.o.

  1. Zbigniew Zdanowicz - Przewodniczący
  2. Ryszard Andrulonis - Sekretarz, Przedstawiciel pracowników
  3. Barbara Kluz-Ilnicka
  4. Konrad Rowiński
  5. Stanisław Stasiak - Przedstawiciel pracowników